EFOP-4.1.3-17

2018. 10.25.    

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”

EFOP-4.1.3-17-2017-00251

A Békéscsabai Tankerületi Központ „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című EFOP-4.1.3-17. konstrukciós számú felhívásra nyújtott be pályázatot, amelyet az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében valósított meg. A fejlesztés elősegíti a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtését. Hozzájárul a korszerű nevelési, oktatási környezet kialakításához a minőségi nevelés feltételeinek megteremtése érdekében.

A pályázati forrás kedvezményezettje a Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskola. A projekt elszámolható összes költsége 63.000.000 Ft, a támogatás vissza nem térítendő 100%-os intenzitású. A projekt megvalósításának tervezett időtartama 2017. október 1.- 2018. október 31.

A kivitelező a szerződésben vállaltakat határidő előtt teljesítette.

A beruházással a Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskola Petőfi Sándor 37. szám alatti főépületben 705.47m2 területen a homlokzat hőszigetelése történt Austroterm hőszigetelő rendszerrel, 63 db külső homlokzati nyílászárók cseréjére került sor. További járulékos munkálatok: vakolatjavítás, festés, bádogos munkák, tetőszerkezet javítás, héjazat javítás

Ezáltal a létesítmény energia igénye csökken.

A korszerű idegen nyelv oktatás érdekében az intézmény 16 db asztali számítógépet kapott hozzá kapcsolódó szoftverekkel, és 16 db speciális számítógép asztalt.

8 tanteremben tanulói asztalok, székek és tantermenként két db szekrény került beszerzésre.

Az intézményben megvalósult beruházás példája annak, hogy a Békéscsabai Tankerületi Központ kiemelt jelentőséggel támogatja a kis települések köznevelési intézményeit, különösen a nemzetiségi nyelvoktatást felvállaló iskolákat.

A csabacsűdi általános iskola kulcsszerepet tölt be a település életében. Több mint oktatási intézmény: szellemi-kulturális centrum, közösségi tér, a falu jövőjének záloga.

Minőséget, fontos értékeket képviselő általános iskola, amely emeli a község hírnevét.

Itt van létjogosultsága iskolát felújítani, gyermekeinket nevelni-oktatni, méltó helyet adni a tudás központjának.

Olyan gyerekek nevelésére törekszenek, akik mélyen kötődnek nemzetükhöz és településükhöz. Kötődnek az irodalomhoz, a művészetekhez, a zenéhez, alkotó tevékenységekhez, magyar és szlovák gyökereikhez, hagyományaikhoz.

Arany fokozatú citeracsoportjuk élővé és maradandóvá teszi a magyar és szlovák népdalokat, hagyományőrző tevékenységük országosan példa értékű.

A pedagógusok sokat tesznek az egészséges életmódra neveléséért, a mozgás, a sport népszerűsítéséért. Az intézmény által szervezett Becsület Félmaraton és Futógála regionálisan elismert rendezvénnyé vált.

Az intézmény családias légköre, a kis csoportban zajló foglalkozások hatékonysága a szülők megelégedettségét, iskola iránti elkötelezettségét eredményezi.

Szoros együttműködés alakult szülők, tanulók és pedagógusok között, programjaikat több generáció részvételével közösen szervezik.  

Ahogyan Csabacsűd település, úgy iskolája is az innovációs tevékenység, az új ötletek, megoldások kezdeményezője. A minőségi nevelés-oktatást számos hazai és uniós szakmai- pályázat megvalósítása segíti.

A pályázati forrásból érkezett nyelvi labor számítógépparkja szoftverekkel az eredményes, hatékony idegen nyelvtanulás, nyelvi kommunikáció további erősítését szolgálja.

 

A tervezéskor és a megvalósítás során a környezetvédelmi jogszabályok maradéktalanul betartásra kerültek. A projekt a környezet ökológiai állapotára kockázatot nem jelent. A Békéscsabai Tankerületi Központ mint projektgazda vállalja a pályázat 5 éves fenntartási kötelezettségét.

További információ kérhető:

Békéscsabai Tankerületi Központ

Telefon: 06 +36/66/795-215

E-mail: bekescsaba@kk.gov.hu

Képek