Tájékoztatás tanulói étkeztetésről

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 59/2020.(V.28.) Polgármesteri határozat értelmében a Csabacsűdi Szociális Intézmény és Konyha 2020. június 2-tól, az alábbiak szerint biztosítja a gyermekek intézményi étkeztetését:
1. Aki iskolai felügyeletet kér, annak 1200 órától lehetősége van az ebédlőben ebédelni, max 10 fős csoportokban, a megfelelő biztonsági előírásoknak megfelelően. Ezekről a gyerekek az intézményben tájékoztatást kapnak.

2. Aki nem kér felügyeletet és otthonában tölti a tanév hátralévő idejét, azok számára az intézményi étkeztetés továbbra is biztosított. A gyermekek, vagy közeli hozzátartozójuk saját ételhordóban elvihetik az ebédet (tízórait, uzsonnát) a napköziotthonos konyháról 1100-1200 óra között a megfelelő biztonsági előírások betartása mellett. Ezekről az intézményben tájékoztatást kapnak.
A kiszállítás utolsó napja május 29.!
3. A kedvezményes étkeztetésben részesülő gyermekekre is a fentiek vonatkoznak!
Kérjük, hogy akik június 2-tól esetleg változtatni kívánnak az eddig kiszállított ebéd, tízórai, uzsonna megrendelésen (lemondás, más igénylés stb) azok május 30.-án 18 óráig tegyék meg a 06 70 501 0601 telefonon, vagy a szocintezmeny@csabacsud.hu email címen. Aki nem jelez vissza, annak az iskolában korábban leadott, és eddig biztosított formában nyújtjuk az étkezést és várjuk ételhordóval a napköziotthonos konyhán.
Csabacsűd 2020.05.28.

Gilanné Radványi Rózsa intézményvezető

Posted in Egyéb | Leave a comment

Tájékoztatás beiratkozásról

Tisztelt Szülők!

beiskolázás második szakaszában 2020. április 28. és 2020. május 15. között a szülők elektronikus úton vagy személyes ügyintézés keretében erősíthetik meg gyermekük beiratkozási szándékát a körzetes iskolába, vagy kérhetik felvételét egy másik körzetes általános iskolába.

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskolában a beiratkozással kapcsolatban a személyes ügyintézési rend a következőképpen alakul:

2020. április 28. és május 15-e között lesz lehetőség a beiratkozás megerősítésére, melyet online vagy személyesen lehet megtenni.

Az online megerősítéshez telefonos segítséget biztosítunk. Kérdés esetén kérem, hogy Pljesovszki Mihály intézményvezető-helyettest keressék munkanapokon, munkaidőben a 06-30-284-4024-es telefonszámon.

Amennyiben személyesen, az intézményben szeretné intézni a beiratkozással kapcsolatos teendőket, úgy arra is van lehetőség, munkanapokon 8 és 16 óra között, de igény esetén 8 óra előtt és 16 óra után is fogadunk szülőket. A személyes ügyintézésre csak előre kiadott időpontra lehet az intézménybe érkezni. A 06-30-284-4024-es telefonszámon van lehetőség időpontot egyeztetni.

Tájékoztatom Önöket, hogy a személyes ügyintézés lebonyolításakor a kötelező járványügyi óvintézkedéseket fokozottan betartjuk és az az intézménybe érkezőknek is kötelező érvényű.

Csabacsűd, 2020. április 22.

 Tisztelettel

 Sutyinszky Zoltán

 intézményvezető

Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskola

Posted in Egyéb | Leave a comment

Általános iskolai beiratkozás_Szülői tájékoztató

A tájékoztató levél itt tekinthető meg:

Posted in Egyéb | Leave a comment

Tájékoztatás gyermek- és tanuló felügyelet biztosításáról

A koronavírus-járványra tekintettel a Kormány 1102/2020. (III.14.) számú Korm. határozatával döntött tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről. A Korm. határozat 1. d) pontja értemében 2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben, a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó iskolák esetében a területileg illetékes tankerületi központ munkanapokon megszervezi a gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét.

Ezúton tájékoztatom, hogy a Békéscsabai Tankerületi Központ gyermek-és tanuló felügyelet ellátására kijelölte az intézményünket is. A tankerületi központ a kijelölt intézmények listáját és azok elérhetőségét a szülők tájékoztatásának céljából a honlapján (http://kk.gov.hu/tajekoztatas-a-bekescsabai-tankeruleti-kozpont-illetekessegi-teruleten-gyermekfelugyeletet-biztosito-intezmenyekrol) közzétette.

Intézményünkben a gyermek- és tanuló felügyelet az alábbiak szerint igényelhető:

- A felügyeletet kérő szülő írásos kérelemmel fordulhat az intézményvezető felé, mely kérelemnek tartalmaznia szükséges a szülő/törvényes képviselő nevét, elérhetőségét, az érintett tanuló/tanulók nevét, osztályát.
- Kérjük megjelölni a felügyelet időtartamát, mely munkanapokon és mettől meddig kívánja igénybe venni a felügyeletet.
- A kérelemben kérjük az étkezési igényt is jelezni szíveskedjenek.
- A kérelmet dátumozva, aláírva kérjük eljuttatni az intézménybe, személyesen a postaládába helyezve, scannelt vagy lefotózott formában e-mailben a treftitkar@gmail.com e-mail címre.
- Változás esetén új kérelem beadása szükséges.

A gyermek- és tanuló felügyelet kiscsoportos formában szerveződik, a fokozott higiéniai előírások betartásával.

Tisztelettel kérjük a kedves szülőket, hogy indokolt esetben éljenek a fenti lehetőséggel!
A kiscsoportos felügyelet esetében is magasabb a fertőzésveszély, mintha otthon lenne a gyermek.

Csabacsűd, 2020. március 25.

Sutyinszky Zoltán
intézményvezető

Posted in Egyéb | Leave a comment

Tájékoztatás_étkezés

Kedves Szülők!

Kérjük, hogy az étkező gyerekek étkezés bejelentését, illetve lemondását a következő napra minden nap 12:00 óráig kérjük.
A következő héttől lehetőség szerint péntek 12:00 óráig kérnénk a következő hét étkezési igényeit.

Tisztelettel:
Sutyinszky Zoltán
intézményvezető

Posted in Egyéb | Leave a comment

Tájékoztatás a koronavírus helyzettel összefüggő intézkedésekről – tanulói felügyelet

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az iskolában lehetőség van munkanapokon 08:00 – 17:00 óra között a tanulók kiscsoportos felügyeletére.

Ezt a lehetőséget csak azon szülők számára ajánljuk fel, akiknek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához.

Felhívom a figyelmüket, hogy a kiscsoportos felügyelet esetében is magasabb a fertőzésveszély, mintha otthon lenne a gyermek.

Kérem azokat a szülőket, akik nem tudnak gondoskodni gyermekük napközbeni felügyeletéről, hogy 2020. március 16. 08:00 óráig jelezzenek a treftitkar@gmail.com e-mailen, vagy a 06-30-284-40-24-es telefonszámon.

Megértésüket és segítő együttműködésüket ezúton is köszönöm.

Csabacsűd, 2020. március 15.

Sutyinszky Zoltán
intézményvezető
Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskola

Posted in Egyéb | Leave a comment

Tájékoztatás a koronavírus helyzettel összefüggő intézkedésekről – tanulói étkezés szervezése

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom, hogy intézményünkben a tanulói étkezés rendje megváltozik. Egyeztetve Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatával – mint a gyermekétkeztetésért felelős szervezettel – az alábbi tájékoztatást adom.

Az étkezés az elkövetkezendő időszakban is biztosított. A tanulóknak lehetőségük van ebédet igényelni, melynek a felmérése folyamatban van. Az ebédet a Csabacsűdi Szociális Intézmény és Konyha konyhájából lehet elvinni, saját ételhordóban.

Az ételek elvitelére vonatkozó szabályokról a Csabacsűdi Szociális Intézmény és Konyha ad tájékoztatást.

Az ebéd ára: a tanévben alkalmazott összeg.

Az étkezés lemondására megelőző nap 15:00 óráig van lehetőség, amit az iskola titkárságán szükséges jelezni telefonon (06-30-284-40-24) vagy e-mailen (treftitkar@gmail.com).

Megértésüket és segítő együttműködésüket ezúton is köszönöm.

Csabacsűd, 2020. március 15.

Sutyinszky Zoltán
intézményvezető
Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskola

Posted in Egyéb | Leave a comment

Tájékoztatás a koronavírus helyzettel összefüggő intézkedésekről

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2020. március 16-tól új oktatási munkarend lép életbe: digitális munkarend.

Hétfői naptól a tanulók nem látogathatják a köznevelési intézményt.

A pedagógusok digitális eszközökkel folytatják az oktatást, ez a módszer a személyes találkozást nem igényli. A jövő hét folyamán ezzel kapcsolatosan további információval fogunk szolgálni.

A tanulók és a szüleik számára az iskolában lévő tankönyvek, füzetek, egyéb felszerelések kiadásra kerülnek. Erre 2020. március 15-én, 13-16 óra között biztosítunk lehetőséget. Kérem Önöket, hogy a megadott időintervallumban legyenek szívesek az intézményből a fent felsorolt taneszközöket elvinni, továbbá az iskola titkárságán az étkezési igényről nyilatkozni szükséges.

Megértésüket és segítő együttműködésüket ezúton is köszönöm.

Csabacsűd, 2020. március 14.

Sutyinszky Zoltán

intézményvezető

Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskola

Posted in Egyéb | Leave a comment

Bérleti szerződések teljesítésének felfüggesztése

Ezúton tájékoztatom iskolánk helyiségeinek bérlőit, hogy a koronavírussal összefüggő történésekre való tekintettel – a járvány megelőzése érdekében - intézményünk helyiségeinek bérbeadása határozatlan időre felfüggesztésre kerül.

Kérem szíves megértésüket!

Sutyinszky Zoltán
intézményvezető

Posted in Egyéb | Leave a comment

Tájékoztatás iskolai nyílt napról

A Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskolában 2020. március 23-24. napjára tervezett nyílt napok elmaradnak.

Kérem szíves megértésüket!

Sutyinszky Zoltán
intézményvezető

Posted in Egyéb | Leave a comment