12 év feletti tanulók védőoltása

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy intézményünkben továbbra is bármikor kérhetik 12 év feletti gyermekük részére a COVID-19 – Pfizer típusú – elleni védőoltást. Az ehhez szükséges nyomtatványokat az iskola titkárságán kérhetik el.

 

Posted in Egyéb | Leave a comment

Őszi papírgyűjtés

2021. október 22-én, pénteken megrendezésre került a Szülők Közössége szervezésében az iskolai papírgyűjtés. Az alsó és felső tagozatosok nagy lelkesedéssel vettek részt a programon. Az összegyűjtött több tonna papír újrahasznosításra kerül, ezzel a gyerekek is szervezetten tehetnek Földünkért, támogatjuk tisztaságát és fenntarthatóságát. A papírgyűjtés célja elsősorban a környezetvédelem, a papír újrahasznosítása. A program a gyerekek számára játékosan nyújt segítséget a környezettudatosság megalapozására, a csapat és versenyszellem erősítésére. Az iskolai papírgyűjtés során bejövő összegből a diákok szaporíthatták osztálypénzüket.
Valami jót tenni és erre tanítani talán ez egyik legszebb dolog, amit adhatunk!

Köszönjük szépen a Szülők Közösségének a szervezést!

Képek

Posted in Egyéb | Leave a comment

Október 23.

Október 23-a az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja, az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja.

Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista terror elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be Csepelen november 11-én.

Iskolánk méltó megemlékezést tartott. A diákok az aulában ünneplő öltözetben verseket szavaltak és egy-egy részletet adtak elő az október 23-ai eseményekből.

Köszönjük a tanulók műsorát és Prjevara János pedagógus felkészítő munkáját!

képek

Posted in Egyéb | Leave a comment

Iskolánk fennállásának 90. évfordulója

„Múlt és jelent szoros összeköttetésben áll” /Trefort Ágoston/

2021. október 18-a jeles nap volt iskolánk számára, 90 éves lett. A 90-es évszám önmagában hordozza a tiszteletet, az ehhez méltó, nagy ünnepséget. Minden ünnep legszebb és legfontosabb momentuma az együttlét. Ezen a napon a Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskola 90 éves múltjának felidézése során igyekszünk összekötni a jelent a múlttal, és közben keressük a mának szóló üzeneteket. A mai nap ráirányítja a figyelmünket arra, hogy mennyire is fontos az iskola az életünkben. Itt töltjük hétköznapjaink nagy részét, ki tanulással, ki tanítással, mindannyian dolgozunk.

Az iskola nagyszerűsége abban áll, hogy megőrzi az igazán fontos dolgokat, biztonságot, stabilitást nyújt, megtanítja azokat az alapokat, amelyek alkalmassá teszik a benne tanulókat arra, hogy a megváltozott gazdasági-társadalmi körülmények között meg tudjanak felelni az elvárásoknak, tudják úgy alakítani életüket, hogy boldoguljanak felnőttként.

Ünnepi beszédet, köszöntőt mondott Sutyinszky Zoltán a Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskola intézményvezetője, aki beszámolt arról, hogy eddig hány tanuló végzett itt a 90 év alatt és mennyire változatos pályákon haladtak tovább, majd megköszönte munkatársainak erőn felüli munkájukat. Fésűné Bálint Gizella a Békéscsabai Tankerületi Központ főtanácsosa, aki beszélt intézményünk és fenntartója kiegyensúlyozott és kölcsönösen támogató kapcsolatáról és az iskolánk korszerűsítésének a támogatásáról. Molnár József Csabacsűd település polgármestere beszámolt a település fejlesztéséről és pozitív kapcsolatáról az iskolával. A rendezvényen előadást tartott Dr. Trencsényi László a Magyar Pedagógiai Társaság elnöke az iskolák fontosságáról és fejlődéséről. Surina Györgyné nyugalmazott pedagógus, iskolánk korábbi intézményvezetője mutatta be intézményünk 90 éves történetét a kezdetektől a jelenlegi állapotig. Kasik László habilitált egyetemi docens, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának oktatási dékánhelyettese, a Neveléstudományi Intézet intézményvezető-helyettese, iskolánk volt tanulója és Dr. Rómer Judit az Orosházi Járásbíróság bírósági titkára, aki szintén iskolánk volt tanulója arról meséltek, hogy milyen élményeket, tapasztalatokat és emlékeket szereztek az itt töltött évek alatt. A műsort tovább ékesítette Salamon Péter korábbi diákunk, aki egy verset szavalt el. Az előadások után Nagy Dorina Diána ének és dal játéka kápráztatta el a közönséget.  Az ünnepséget iskolánk jelenlegi és volt diákjainak műsora és a Hagyományőrző Népdalkör előadása színesítette. A műsor zárásaként iskolánk dalát halhatták, amit felsős tanulóink adtak elő. A dalt, – melynek zenéjét és szövegét is Héthy Zoltánné szerezte 25 évvel ezelőtt, 1996-ban – sokszor énekelték a gyerekek iskolai rendezvényeken. Az ünnepség tovább folytatódott Trefort Ágoston domborművének koszorúzásával a Petőfi Sándor u. 37. szám alatti épületnél. Az iskola aulájában leleplezésre és felavatásra került a jelenlegi alkalmazotti tabló, majd ezt követően az időkapszula elhelyezése is megtörtént. Az időkapszulát Sutyinszky Zoltán intézményvezető és Kasnyik Vanda, a diákönkormányzat elnökhelyettese helyezték el az aula aljzatába, ahol egy díszkő alatt 50 évig érintetlenül áll majd. A tabló az iskola falait fogja díszíteni, az időkapszula pedig 2071-ben lesz felbontható.

Az ünnepség alkalmából a Szülök Közössége tortával kedveskedett iskolánk tanulói számára. A gyerekek örömmel fogyasztották el az ünnepségre szánt édességet.

Az időkapszulában a következőket helyeztük el: üzenet az osztályoktól, egy-egy 500, 1000 és 2000 Ft-os bankjegy, iskolánk tanulóinak és alkalmazottainak névsora, évfordulós hűtőmágnes, csabacsűdi prospektus, Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának képviselő testületének névsora, alkalmazottakról készült csoportkép és tabló fényképe,  a mai alkalomra készült ünnepi meghívó, iskolánk dalának szövege, intézményvezetőnk köszöntő levele, a szülők közösségének névsora, az iskola éves munkaterve, az aznapi – 2021.10.18. – Békés Megyei Hírlap és a heti menü.

Köszönjük Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának a támogatást, hogy az Eötvös József Művelődési Házban rendezhettük meg az ünnepséget, köszönjük a Békéscsabai Tankerületi Központnak és a Szülők Közösségének, hogy támogatásukkal hozzájárultak ennek a napnak megvalósításához.

Képek

Posted in Egyéb | Leave a comment

Lázár Ervin Program – „A bolondok grófja”

 Magyarország egyik legfontosabb nemzetstratégiai célja a kulturális alapellátás kiszélesítése és ennek segítségével a nemzeti identitás megerősítése a tanulókban. E célok megvalósítása érdekében indult útjára az európai viszonylatban is egyedülálló Lázár Ervin Program.

 Több mint hét éve van műsoron az Újszínházban Jókai Mór színműve, „A bolondok grófja”. A népszerűség nem véletlen, a humorban bővelkedő történet során kicsit mindenki úgy érezheti, egy időre kiszakadt az őrült hétköznapokból. Ezen a nagyszerű előadáson vehettek részt iskolánk 8. osztályos tanulói 2021. október 20-án, Budapesten.

 Köszönjük a lehetőséget!

246967259_570968737349394_4411151755375802307_n 247022195_1028063237979042_6801992997715540689_n 247510358_1343770206040652_154073914817787975_n 247885417_2071279369694644_1266718650373967778_n

Posted in Egyéb | Leave a comment

Területi énekverseny Szarvason

2021. október 20-án iskolánk két tehetséges tanulója részt vett a Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola által rendezett énekversenyen. A gyerekek évfolyamonként versenyeztek egy kötelező és egy szabadon választott dallal. Iskolánkból a 3. osztályos korosztályból Szél Viktória 1. helyezést, a 4. osztályos korosztályból Szeljak Hanna 3. helyezést ért el.  Gratulálunk a kislányoknak!  Köszönjük a szülői támogatást!

 

Felkészítők: Altmann – Fábián Judit tanító néni és Hruskáné Hajdú Emese tanító néniWP_20211020_14_00_47_Pro WP_20211020_14_49_15_Pro WP_20211020_14_50_55_Pro WP_20211020_15_10_36_Pro WP_20211020_15_43_11_Pro WP_20211020_15_43_55_Pro WP_20211020_15_44_45_Pro

Posted in Egyéb | Leave a comment

Pályaorientációs Nap iskolánkban

Iskolánkban 2021. október 15-én került sor a Pályaorientációs Nap megrendezésére. Ezen a napon nem csak a közvetlenül a pályaválasztás előtt álló tanulók vettek részt, hanem iskolánk minden alsó és felső tagozatos tanulója. A pályaorientációs nap célja, hogy a gyerekek minél megalapozottabban és időben felkészüljenek a pályaválasztásra, hiszen a jó pálya- és iskolaválasztás hosszú időre befolyásolja a tanulók életét.
A 7. és a 8. évfolyam osztályai egy 2*45 perces előadáson vehettek részt a Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály közreműködésével.
A programok összeállításában szerepeltek foglalkozásokhoz, régi mesterségekhez kapcsolódó játékos és rajzos feladatok, szakmák megismerése. Az alsó tagozaton a gyermekek nagy lelkesedéssel vettek részt a különböző foglalkozások, szakmák megismerésében. Lerajzolták és meséltek arról, szüleik mit dolgoznak, és azt is, ők mivel szeretnének felnőtt korukban foglalkozni. Több osztályban Activityztek, „Amerikából jöttünk”-et játszottak, memóriakártyáztak, rejtvényeket fejtettek meg, vetélkedtek egymással.
A délutáni órákban meghívást kaptak a rendőrség és a tűzoltóság képviseletéből egy-egy előadó, akik bemutatták a munkájukat és tájékoztatást adtak az állományukba bekerülés módjáról.
Köszönjük az előadóknak, hogy elfogadták a meghívást.
Nagyon jó hangulatban, vidáman telt minden kisdiák számára ez a nap. Sok élménnyel, tapasztalattal gazdagodtak.
A késő délutáni órákban pályaválasztási tájékoztató kezdődött, amely lehetőséget adott a középiskolák bemutatkozására. A programon résztvevők egy helyen és egy időben kapnak bőséges információt a szakképzési és továbbtanulási lehetőségekről, és egyénre szabott segítséget a szakemberektől – mindezt érdekes, lendületes, emberközeli formában.

Képek

Posted in Egyéb | Leave a comment

Pályaválasztási Vásár

Pályaválasztási Vásárt tartottak 2021. október 13-14. Békéscsabán, a CsabaParkban az általános iskolásoknak, középiskolásoknak, pályát módosítóknak, szülőknek és szakembereknek. A Békés Megyei Kormányhivatal a rendezvényen találkozási lehetőséget biztosít középiskolákkal, felsőfokú oktatási intézményekkel, munkáltatókkal és a pályaválasztásban segítséget nyújtó szervezetekkel.

Iskolánk 7-8. osztályos tanulói a csütörtöki napon vettek részt a programon. A megnyitó keretein belül köszöntőt mondott Dr. Orosz Tivadar – a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Herczeg Tamás – országgyűlési képviselő és a rendezvényt megnyitotta Dr. Takács Árpád a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottja.

A következő szakmai programokkal találkozhattak az odalátogatók:
- Ismerkedés a közép- és felsőfokú oktatási intézményekkel – tájékoztatás a továbbtanulási lehetőségekről
- „Kis Mesterek” játék a szakmák kipróbálásáért
- Szakbemutatók – munkáltatók, szakképző intézmények bemutatkozása a gyakorlatban
- Pályaorientációs-, és érdeklődés-vizsgáló kérdőívek kitöltése, egyéni tanácsadás
- Innovatív Technológiák Utcája
- Szakmabemutató kisfilmek
- Tárlatvezetés 9 szakirányban
- Pályakerék – hiányszakmákról játékosan
- Munkavállalás és tanulás az Európai Unió országaiban

A gyerekek nagyon jól érezték magukat, érdeklődőek voltak és hasznos információkkal tértek haza.

246475378_202904195252176_9179772160709175353_n246313782_1092266191177987_8737000674110119616_n246455459_238298941614624_3073901208702539717_n

Posted in Egyéb | Leave a comment

Škovránok – szlovák népzenei minősítő 2021.

Az idei ősszel Kétsopronyban került megrendezésre a Zväz Slovákov v Maďarsku – Magyarországi Szlovákok Szervezete által megrendezett szlovák népzenei minősítő. Az ország szlovák településeiről 14 csoport érkezett, köztük Répáshutáról és Pálházáról is. A szlovák nyelvű szakértői zsűri a „Malé škovránky” – „Kispacsirták” szarvasi szlovák népdalok előadását arany minősítésre értékelte. A fellépésen Kársai Flóra, Jancsó Viktória, Szenkó Enikő, Kiszel Adrienn, Csillik Mónika, Szeljak Hanna, Gombár Hanna, Kasnyik Anita, Szél Vivien, Folytán Zoé, Tusjak Jázmin énekelt és citerázott.

Gratulálunk a fellépőknek és köszönjük szépen Hruskáné Hajdú Emese felkészítő munkáját!

Képek

Posted in Egyéb | Leave a comment

Kézmosás világnapja – 2021. október 15.

Az óvodában és a kisiskolában is nagyon fontos az egészséges életmódra nevelés, ennek részeként a helyes higiénés szokások kialakítása. Az UNICEF kezdeményezésére október 15-én hívjuk fel a figyelmet a kézmosás fontosságára. Magyarországon 2009 óta tartják számon a kézmosás világnapját. A koronavírus járvány kezdete óta pedig minden eddiginél nagyobb jelentősége van a higiéniai szabályok folyamatos és tudatos betartásának, mert ezzel tehetünk a legtöbbet az egészségünk védelméért. Iskolánk idén is megemlékezett erről a jeles napról, mivel a kézmosást sosem szabad elhanyagolni.

kézmosás

Posted in Egyéb | Leave a comment

Slovenské spievanky a veršovačky – országos verseny 2021. október 13-án Budapesten

A Zväz Slovákov v Maďarsku – Magyarországi Szlovákok Szervezete által rendezett szlovák ének- és szavalóverseny országos döntőjén vettünk részt a Szlovák Intézetben, Budapesten. Az idén a 25. verseny került megrendezésre, az előválogatókból iskolánk a 8. alkalommal jutott tovább. Tehetséges tanulóink évről-évre szép eredményeket érnek el. Ebben a tanévben Szeljak Hanna 4. osztályos tanuló a Domovina nemzetiségi TV műsor szerkesztősége által kiérdemelte a “legkifejezőbb előadásért” járó díjat. Szél Viktória – Folytán Zoé 3. osztályos tanulók ének citera kísérettel előadását „rendkívüli teljesítményre” értékelte a zsűri.

Gratulálunk a kislányoknak és minden versenyzőnek a kitartó felkészülésért és a szép eredményért!

Köszönjük szépen Hruskáné Hajdú Emese felkészítő munkáját!

Képek

Posted in Egyéb | Leave a comment