Magunkról

Az iskola rövid története, bemutatása

1924-ben az újonnan épülő falu vezetői egy belterületi iskola felépítéséért az akkori vallás-és közoktatásügyi miniszterhez fordultak támogatásért. 1931. október 14-re megépült és megkezdődhetett a tanulás a két tanteremből, egy szolgálati lakásból és egy tanítói szobából álló iskola hat évfolyammal és két tanítóval.

Ekkor még a tanyavilágban élők gyermekeit két iskola fogadta, a Kita – tanyai iskola (1901-1968) és a nagyrátai iskola (1871-1982).

Később a külterületen élők a falu kialakított utcáiban házakat építettek, s beköltöztek, illetve nyolc évfolyamossá változott az általános iskolai oktatás. Szükség volt újabb épületre, amely kiszolgálja a bővülő gyermeklétszámot. 1951-ben felépült a szomszédos utcában két tanterem és egy iroda. 1976-ban folytatódott a bővítése két tanteremmel és egy irodával, valamint az udvarban egy kiszolgáló épülettel, amelyben később nemcsak a gyakorlati foglalkozásoknak, hanem az étkezéseknek is helye lett. Ebben az időszakban az oktatás még külső helyeken is folyt, a falu művelődési házában, egy szükségtanteremben, illetve a testnevelés óra a nagyteremben. Ezért szükségessé vált még két alkalommal a bővítés, amely 1986-ra befejeződött. 1990-re még az iskola melletti régi épületet is tornateremmé alakították s a környék egyik legjobban ellátott iskolájává vált.

A kezdetekben Általános Iskola majd Csabacsüdi Általános Iskola s végül Általános Iskola Csabacsüd volt a hivatalos neve iskolánknak 2001-ig, amikor felvette Trefort Ágoston nevét, s lett Trefort Ágoston Általános Iskola.

2005-ben csatlakozott Csabacsűdhöz a közoktatási feladatok ellátásában Örménykút az iskolájával és óvodájával.

Trefort Ágoston Általános Iskola és Óvoda Csabacsűd-Örménykút néven közös igazgatású közoktatási intézményként működött tovább, ide kapcsolódva a helyi, csabacsűdi óvoda is.

2013-tól az iskolai oktatástól különvált az óvodai nevelés. Az iskola fenntartását a Klebersberg Intézményfenntartó Központ vette át, az óvoda fenntartását továbbra is Csabacsűd és Örménykút látja el.

Az intézmény legújabb neve Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskola, amely nyolc évfolyamos iskolaként működik tovább.

Iskola hivatalos neve: Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskola

Iskola székhelye: 5551 Csabacsűd, Petőfi S. u. 37.

Iskola fenntartója:
Békéscsabai Tankerületi Központ BH0301  5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.