Közlemény

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Magyar Közlönyben megjelent a 11/2021. (III.6.) Korm. rendelet a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről.

A rendelet alapján a digitális munkarend időtartama alatt a szülő, törvényes képviselő kérelmére az intézményvezető gondoskodik a gyermekek, tanulók napközbeni felügyeletének megszervezéséről. Ezen kérelem elektronikusan is benyújtható.
Felkérik továbbá a szülőket, hogy a gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben – különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel – vegyék igénybe.

Fentiek alapján 2021. március 8-ától az intézményben igénybe vehető a gyermekfelügyelet. Az indoklással ellátott kérelmüket az intézményvezetőnek címezve írásban kell elhelyezni az iskola postaládájában, vagy elektronikus úton megküldeni a treftitkar@gmail.com e-mail címre.

Felhívom a figyelmüket, hogy a kiscsoportos felügyelet esetében is magasabb a fertőzésveszély, mintha otthon lenne a gyermek.

Megkérünk mindenkit, hogy az intézmény online felületeit kövessék figyelemmel, az intézmény működésével kapcsolatos információkat folyamatosan tesszük közzé.

Tájékoztatom Önöket továbbá, hogy az intézmény vezetése és titkársága továbbra is a megszokott rend szerint működik.

Az alábbi elérhetőségeken továbbra is állunk szíves rendelkezésükre:

06-66-219-602, 06-30-284-40-24
iskolacs@szarvasnet.hu, treftitkar@gmail.com.

Tisztelettel kérjük mindenki együttműködését a járványügyi helyzettel kapcsolatos szabályok, rendelkezések betartásában, a digitális munkarend zavartalan működtetésében.

Csabacsűd, 2021. március 07.

Tisztelettel

Sutyinszky Zoltán
intézményvezető
Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskola

Posted in Egyéb | Leave a comment

Csabacsűdi Szociális Intézmény és Konyha tájékoztatása

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Csabacsűdi Szociális Intézmény és Konyha 2021. március 9-től (keddtől) az alábbiak szerint biztosítja a gyermekek intézményi étkeztetését :
Aki igényli, és igényét pontosan leadja az iskolában, azok számára kiszállítással van lehetőség az étkezésre a korábban biztosított formában. (tízórai, ebéd, uzsonna vagy csak ebéd). Ha ettől szeretnének eltérni, kérjük azt is jelezzék az iskola felé.
Az ételt az intézmény saját ételhordóiban szállítjuk ki. Kérjük, hogy biztosítsanak helyet annak kültéri elhelyezésére (ablakpárkány, kerítésre kihelyezett kosár, táska stb formában) annak érdekében, hogy a kiszállító kolléga minél egyszerűbben el tudja helyezni azt. (ne kelljen csengetni, bemenni stb)
Az üres ételhordókat másnap kérjük tisztán kirakni, hogy cserélni tudjuk.
Ha a digitális oktatás ideje alatt változtatni szeretnének az iskolában leadott étkezési igényükön, vagy bármilyen észrevételük van, akkor kérem azt jelezzék az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
• Konyha Kasnyikné Bobvos Mariann 06/ 66 536-422 vagy 06/ 30 476 6004
• Intézményvezető Gilanné Radványi Rózsa 06/ 66 219-009 vagy 06/ 30 501 0601

Csabacsűd 2021. 03.05.

Gilanné Radványi Rózsa intézményvezető

Posted in Egyéb | Leave a comment

Közlemény

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Kedves Diákok!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az emberi erőforrások minisztere 17/2021. (III.5.) EMMI határozata a köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről alapján intézményünk 2021. március 08. napjától zárva tart.

Az iskolában 2021. március 8-ától 2021. március 31-éig a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. A tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2021. április 07.

Tájékoztatom Önöket, hogy gyermekfelügyelet – a vonatkozó rendelet alapján – az intézményben nem kerül megszervezésre.

Az intézkedés miatt a tanulói étkezés rendje is megváltozik. A tanulóknak lehetőségük van étkezést igényelni, melyet a Csabacsűdi Szociális Intézmény és Konyha által meghatározottak alapján lehet igénybe venni.

Kérjük Önöket, hogy étkezési igényeiket a mai napon 16:00 óráig jelezni szíveskedjenek az iskola titkárságán.

Az étkezési igényeket a későbbiekben a Csabacsűdi Szociális Intézmény és Konyha ügyintézőjének szükséges bejelenteni az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Kasnyikné Bobvos Mariann 06-66-536-422, 06-70-626-76-49;

Gilanné Radványi Rózsa intézményvezető 06-70-501-06-01, szocintezmeny@csabacsud.hu.

A digitális munkarend alatt az intézmény pedagógusai az E-kréta Digitális Kollaborációs Terét használják, melynek kezelését az őszi időszakban a felső évfolyamos tanulóinkkal már megismertettük. A rendszer lehetőséget ad arra, hogy a tanítási órákat valós időben (eddig megszokott órarend szerint) tartsuk meg.

Alsó évfolyamokon szintén az E-kréta felületén történik a kapcsolattartás.

Azon családokhoz, akik nem rendelkeznek megfelelő digitális eszközzel, lehetőség van korlátozott számban intézményi eszközöket kihelyezni. Ez irányú igényüket kérem a mai napon 16 óráig jelezni szíveskedjenek.

Megkérjük Önöket, hogy a tanulók tankönyveit, füzeteit és egyéb felszereléseit a mai napon vigyék haza.

Megkérünk mindenkit, hogy az intézmény online felületeit kövessék figyelemmel, az intézmény működésével kapcsolatos információkat folyamatosan tesszük közzé.

Tájékoztatom Önöket továbbá, hogy az intézmény vezetése és titkársága továbbra is a megszokott rend szerint működik.

Az alábbi elérhetőségeken állunk szíves rendelkezésükre:

06-66-219-602, 06-30-284-40-24

iskolacs@szarvasnet.hu, treftitkar@gmail.com.

Tisztelettel kérjük mindenki együttműködését a járványügyi helyzettel kapcsolatos szabályok, rendelkezések betartásában, a digitális munkarend zavartalan működtetésében.

Tisztelettel

Sutyinszky Zoltán

intézményvezető

Posted in Egyéb | Leave a comment

Pénz7 témahét az iskolánkban

Magyarország 2015-ben csatlakozott először az Európa szerte közel 30 országban egy időben zajló European Money Week kezdeményezéshez. A program célja, hogy már fiatal kortól segítse a pénzügyek iránt érdeklődő diákokat ismereteik bővítésében, és felhívja a figyelmüket a mindennapi pénzügyi tudatosságra. Iskolánk, a Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskola 2021. március 01-től március 05-ig Pénz7 témahetet tartott.A hét folyamán minden gyermek a korosztályának megfelelően mélyíthette tudását, szélesíthette látókörét a témával kapcsolatban.

Az iskola tanrendjéhez igazodó tematikus hét során a diákok saját osztálytermeikben, élményszerű és játékos tananyagok segítségével sajátíthatták el és gyakorolhatták a mindennapi pénzügyekhez kapcsolódó ismereteket és készségeket.

A kisebbek színeztek, valamint képeket vágtak és ragasztottak, pénztárcát készítettek. A nagyobbak ismeretanyagokat néztek, beszélgettek a pénzügyi tudatosságról, megtakarításról, befektetésről, a különböző hitelekről. Játékos csapatfeladatokat oldottak meg és gazdálkodtak a rendelkezésükre álló pénzzel. A családi kiadások és bevételek világába is betekintést nyertek. Az órákon megtapasztalhatták, hogyan ellenőrizhetik pénzük valódiságát természetes- és uv fény alatt is. A nagyiskolában a tanórák közötti szünetekben ismeretterjesztő kisfilmeket nézhettek a gyerekek, továbbá kihelyezésre kerültek országunk régi forintjai, amelyeket már nem ismerhettek tanulóink.

„Nem az a lényeg, hogy mennyid van, hanem hogy amid van, azt mennyire okosan használod fel a valódi céljaiddal összhangban.”

Csernok Miklós

Képek

Posted in Egyéb | Leave a comment

A kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja

Iskolánkban ebben az évben február 25-én tartottuk a megemlékezést. A felső tagozatos tanulók Prjevara János tanár felkészítésével az iskolarádión keresztül idézték fel az eseményeket. Mély gondolatokat hallhattunk a szeretet, elfogadás és a megbocsátás fontosságáról is.

Emlékezünk a több tízezer, családjától elválasztott és kényszermunkatáborba hurcolt honfitársunkra, a koholt vádak alapján mészárszékre küldött emberekre, az ellenállóként mártírhalált halt hősökre. Ezen a napon felidézzük mindazok emlékét, akik az erőszakrendszer áldozataivá váltak, családtagjaikra és szeretteikre, akiket a kommunista rezsim meghurcolt és kiszolgáltatott. És ezen a napon emelt fővel emlékezhetünk minderre, mert egy letűnt rendszer bűneit emlegetjük, amelyet a nemzet kitartása és a szabadság iránti olthatatlan vágya örökre eltemetett.

Képek

Posted in Egyéb | Leave a comment

A 2019/2020-as tanév Kis Iskolák Sportversenyének pótlása

Az elmúlt tanévet sajnos érintette a vírus, tavasszal felfüggesztették a diákolimpia versenyeket, majd 2020 áprilisában a diákolimpiai tanév is befejeződött. Ez az intézkedés érintette a Kis Iskolák Sportversenyét is.
Intézményünk iskolai körülmények között 2021. február 18-19-én megszervezte a lány kézilabda és a fiú labdarúgó versenyt, 1-1 mérkőzéssel a III-IV. korcsoportba tartozó tanulókkal.
A verseny nem felmenő rendszerben történt, hanem minden iskola a saját iskolájában, a saját tanulóival játszott mérkőzést. Innen sajnos nincs továbbjutás, de a gyerekek minden egyes percét élvezték a játéknak.
Az ajándékozás természetesen nem maradt el, a Békés Megyei Diáksport Egyesület kedveskedett egy kis édességgel a versenyben részt vevő diákok számára. Köszönjük szépen az egyesületnek a felajánlást!

Képek

Posted in Egyéb | Leave a comment

Haluska készítés a 8. osztállyal

Tanulás közben jön meg a diák étvágya… na nem, ne gondolják, hogy a még több tanulásra. A viccet félretéve, a heti hat szlovák óra alkalmával rengeteg ismeretet igyekszünk elsajátítatni szlovák nyelvből és népismeretből is. A gasztronómia igen közkedvelt téma a tanulók körében, és az az ötletünk támadt, hogy ezt a gyakorlatban is szemléltetnünk kell. A finomabbnál finomabb ételek megismerésénél gondoltunk arra, hogy szlovák népismeret órán nem csak beszélünk az ételekről, hanem el is készítünk valami szlovák specialitást. A bryndzové halušky-ra – brindzás haluskára esett a választás. A mai órán a nyolcadikosok remekeltek. Nagy izgalommal készültek a főzésre. Reszelték a burgonyát, keverték, szaggatták a tésztát… (mert ezt a fajtát szavazta meg a többség), s a képek magukért beszélnek, az eredmény fantasztikus lett. Mindenki azt ette meg, amit főzött magának.

Lestyan Katalin

Képek

Posted in Egyéb | Leave a comment

Újraélesztési tréning a 7. osztályos tanulók részére

A Békéscsabai Tankerületi Központ a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program keretében országos újraélesztési tréning sorozatot valósít meg a 7. osztályos tanulók részére. Iskolánk 7. osztályos tanulói 2021. február 16-án, délután vettek rész a tréningen.

 Az iskolai újraélesztő tanfolyamok képzési programja tartalmazza az újraélesztés szabályait és alapelveinek ismertetését, a baleseti helyszín felmérését, értékelését, biztonságosságának megítélését, és a félautomata defibrillátor használatával végzett újraélesztés gyakorlását szimulált környezetben.

 A tanulók oktatását az OMSZ által kiképzett pedagógus tartotta, intézményünkben a Kondorosi Petőfi István Általános Iskola és Kollégium pedagógusa, Bánkiné Behán Ildikó volt a képzést oktató.

Képek

Posted in Egyéb | Leave a comment

Télűző nap

Farsang az új esztendő elején a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszakot jelenti a rá jellemző farsangi szokásokkal és hagyományokkal. Hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemzik. A farsang jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, alapvetően a gazdag néphagyományokra épül.

Az idei tanévben rendhagyó keretek között tartják az óvodák, iskolák a farsangot, hiszen a járványügyi helyzet nem teszi lehetővé, hogy csoportok, osztályok és szülők együtt ünnepeljenek. Így volt ez a mi intézményünkben is, ahol az osztálytermekben nagy mulatságot rendeztek a pedagógusok a gyerekeknek. Együtt fánkozott a hercegnő a boszorkánnyal, a cica a bohóccal – hogy csak néhányat említsünk a varázslatos, vidám és színes jelmezek közül. Szünetekben farsanghoz kapcsolódó, ütemes, vidám dallamok voltak hallhatók az iskolarádión keresztül. Az ebédhez a Csabacsűdi Szociális Intézmény és Konyha jóvoltából farsangi fánkot kaptak a gyerekek és az iskola dolgozói is.

Odafigyeltünk arra, hogy a tanulók betartsák a járványügyi helyzettel kapcsolatos intézkedéseket. Jó volt látni, hogy a gyerekek még így is hihetetlen örömmel fogadták ezt a télűző eseményt.

Képek

Posted in Egyéb | Leave a comment

Trefort Nap Iskolánkban

Trefort Ágoston miniszterként olyan gondolatokat fogalmazott meg, amelyek napjainkban is követendőek. Ilyen az oktatás, ami a gazdaság jövőjét megalapozza, és előre viszi a társadalmat.

Támogatásával jött létre a paedagogium elnevezésű iskolakomplexum a következő iskolatípusokkal: népiskola, tanítóképző intézet, polgári iskola, minta-és gyakorlóiskola, polgári tanítóképző intézet és tanítóképezdei tanári tanfolyam.

Trefort Ágoston közoktatási és vallásügyi miniszterként előremutató reformokat, korszerűsítést hozott az oktatásban, a tanárképzésben. Nemzeti műveltségünk nagy építőmestere, szerteágazó érdeklődése, magas látóköre követendő példa a jelen kor számára.

2021. február 08-án rendhagyó módon a járványügyi helyzetben kialakított eljárásrend megtartása mellett került megrendezésre az idei Trefort nap, amivel névadónk február 7-ei születéséről emlékezünk meg.

A felső évfolyamosok az iskolarádión keresztül hallgathattak meg egy rövid előadást e jeles nappal kapcsolatban, míg az első három osztály a „kisiskolában” tudhatott meg többet Trefort Ágoston életéről.

A műsort az intézmény néhány tanulója adta. Felkészítő tanáruk Prjevara János tanár úr volt.

Képek

 

Posted in Egyéb | Leave a comment