Ballagási ünnepség a Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskolában

Ballagási ünnepségünk 2020. június 20-án került megrendezésre. Idén 13 8. osztályos tanuló fejezte be általános iskolai tanulmányait. Rendhagyó keretek között, az iskola udvarán tartottuk meg rendezvényünket, melyen tanulónként 2 fő vendég is részt vehetett. A ballagó diákoktól a 4. osztály, mint testvérosztály nevében Lestyan Lara Edit köszönt el. A 7. osztályból Szabó Alexa búcsúztatta a nyolcadikosokat.
A jelenlévők Molnár József polgármester úr köszöntő gondolatait is hallhatták, melynek keretében Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozott Trefort Ágoston Emlékplakettet átadott Nagy Dorina Diána végzős tanulónak. Iskolánk legmagasabb adományozható díját az a tanuló veheti át, akit az intézmény nevelőtestülete terjeszt fel a képviselő testülethez, s az érdemesnek tartja rá. Az emlékplakett annak a fiatalnak adható, aki a tanulmányai során, tanórai munkájára példamutató szorgalommal, kitartóan, alaposan felkészült; több tantárgyból kiemelkedő eredményt ért el; tudását versenyeken elért helyezésekkel bizonyította; iskolája hírnevét körzeti, megyei, országos versenyeken erősítette; aki gyakran és szívesen vállalt új, különleges és többletfeladatokat; kivette részét az osztálya és iskolája közösségi életének alakításában, s ezért példaként állítható tanulótársai elé; általános iskolai tanulmányai befejezésekor tanulmányi tevékenysége elismerése érdekében.

A díjat 2005. évi megállapítása óta eddig 8 tanuló vehette át, Dorina a 9.

Az emlékplakett 120 mm átmérőjű, kör alakú fehér, porcelánból készült plakett. Az emlékplakett előlapján középen Trefort Ágoston arcképe látható. A plakett felirata a felső szélen, félkörben: Trefort Ágoston Emlékplakett, az alsó szélen, félkörben: Alapítva: 2005. évben. Hátlapján az adományozott neve, alatta az adományozás éve olvasható.

Az ünnepségen nem maradhatott el a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók díjazása sem. A nevelőtestület határozata alapján elismerő oklevélben részült 5 ballagó: Balatoni Bettina, Bálint Karina Kinga, Komáromi Réka, Liska Letícia és Skorka Nóra. Továbbá több tanuló vehetett át szlovák hagyományőrző tevékenységéért jutalomkönyveket.

A ballagási műsor részeként végzős tanulóink búcsúzó műsorukban egyenként köszönték meg tanítóik, tanáraik munkáját. Egy-egy kedves személyes kötődésű mondattal búcsúztak el.

Sutyinszky Zoltán intézményvezető beszédében visszaemlékezett az elmúlt évek ballagásaira, mikor is maga előtt látta az ünneplő ruhába öltözött fiatalokat, amint járják a feldíszített iskola folyosóit, tantermeit, vállukon tarisznyával, kezüket az előttük haladó vállára helyezve és egymás után elhangzanak a jól ismert ballagási énekek. Mindeközben az alsóbb évfolyamos diákok felállva búcsúztatják őket. Így vonulnak diákok, tanárok, szülők között. Idén ez nem adatott meg, ugyanakkor úgy gondolja, hogy méltó módon búcsúztattuk a 8. osztályosokat. Visszatekintett továbbá az elmúlt 8 évre, kérte a búcsúzókat, hogy próbálják ők is felidézni az emlékezetes eseményeket, programokat, a vidám együttlétet biztosító rendezvényeket, melyek az első osztálytól a végzős farsangi táncig elkísérték őket.

Útravalóul az „Iránytű ballagóknak” című könyvet nyújtotta át végzős tanulóknak, majd a közelmúltban elhunyt nagy sportolónk, Benedek Tibortól származó gondolatot ajánlott a hallgatóságnak: „Ha legvégül össze kellene foglalnom a sikereim okát, csak annyit mondanék, hogy mindig én akartam jobban. Ez, ez az én tehetségem”.

Köszöntő beszédének végén kitért arra, hogy körünkben van még valaki, aki a végzősökkel egy időben lépi át utoljára az iskola küszöbét. Ő a nagybetűs élet egy új szakaszába fog lépni, hamarosan megkezdi nyugdíjas éveit. Elmondta, hogy Nagy-Szklenár Zsuzsanna tanító néni 19 349 280 percet töltött a Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskolában tanító munkakörben, ami egészen pontosan 322 488 órát, vagyis 13 437 napot jelent. Zsuzsika néni laudációjának elmondása végén igazgató úr egy csokor virággal köszönte meg az együtt töltött éveket, kérve, hogy iskolánkat a későbbiek során se kerülje el.

Ballagási ünnepségünk a Szózat meghallgatásával zárult, majd a végzősök búcsúdalukat énekelve felengedték az őket jelképező lufikat.

képek

Posted in Egyéb | Leave a comment

Rendhagyó tanévzáró a Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskolában

Az idei tanév végén a szokásos ünnepély, a tanuló és pedagógusok személyes részvételével járó hagyományos tanévzáró ünnepség másképp zajlott le. 2020. június 19-én átgondoltan, kevesebb résztvevővel, az adott osztályok számára a hagyományostól eltérően kerültek kiosztásra a bizonyítványok, jutalomkönyvek és oklevelek. A tanulók az osztályfőnökükkel együtt saját tantermükben zárhatták le a tanévet.

Azonban ragaszkodtunk a hagyományokhoz is: így az idei tanévben is jutalmazott 4. osztályos tanulókat Iványi Gergelyné nyugdíjas tanító.
2020 júniusában Csillik Mónika, Iványi Bence és Kiszel Adrienn érdemelte ki az elismerést. Mindhárom tanuló példamutató magatartása és kiemelkedő tanulmányi munkája mellett a területi versenyeken elért eredményeivel több tanéven át iskolánk hírnevét öregbítette.

Ezzel a 2019/2020-as tanév szorgalmi időszaka lezárult.
A tantestület nevében kívánunk minden diáknak kellemes nyári szünetet és jó pihenést!

Képek

Posted in Egyéb | Leave a comment

Falfestéssel búcsúznak a nyolcadikosok

Az idei tanév vége minden tekintetben rendkívüli. Mi, nyolcadikosok, sajnáljuk, hogy általános iskolás tanulmányaink utolsó hónapjait nem a megszokott körülmények között tölthettük el. Abban azonban bizakodtunk, hogy néhány, az iskolánkra jellemző hagyományt mi is ápolhatunk. Egyik ilyen szokás, a ballagó osztály „kerítésfestése”. Nem csak a rendkívüli helyzet, de az időjárás is majdnem közbeszólt tervünk megvalósításába. Végül megszületett osztályunk „remekműve” a kisiskola kerítésén: a közkedvelt mesefigurák, Spongyabob és barátja, Patrik jól szimbolizálja az iskolát, a barátság, és a szeretet fontosságát.

Képek

Posted in Egyéb | Leave a comment

Tájékoztatás a szünidőben igénybe vehető étkezési lehetőségekről

A Csabacsűdi Szociális Intézmény és Konyha vezetőjének, Gilanné Radványi Rózsának tájékoztatása a szünidei étkezési lehetőségekről.

Tájékoztatás

Posted in Egyéb | Leave a comment

Tájékoztatás tanulói étkeztetésről

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 59/2020.(V.28.) Polgármesteri határozat értelmében a Csabacsűdi Szociális Intézmény és Konyha 2020. június 2-tól, az alábbiak szerint biztosítja a gyermekek intézményi étkeztetését:
1. Aki iskolai felügyeletet kér, annak 1200 órától lehetősége van az ebédlőben ebédelni, max 10 fős csoportokban, a megfelelő biztonsági előírásoknak megfelelően. Ezekről a gyerekek az intézményben tájékoztatást kapnak.

2. Aki nem kér felügyeletet és otthonában tölti a tanév hátralévő idejét, azok számára az intézményi étkeztetés továbbra is biztosított. A gyermekek, vagy közeli hozzátartozójuk saját ételhordóban elvihetik az ebédet (tízórait, uzsonnát) a napköziotthonos konyháról 1100-1200 óra között a megfelelő biztonsági előírások betartása mellett. Ezekről az intézményben tájékoztatást kapnak.
A kiszállítás utolsó napja május 29.!
3. A kedvezményes étkeztetésben részesülő gyermekekre is a fentiek vonatkoznak!
Kérjük, hogy akik június 2-tól esetleg változtatni kívánnak az eddig kiszállított ebéd, tízórai, uzsonna megrendelésen (lemondás, más igénylés stb) azok május 30.-án 18 óráig tegyék meg a 06 70 501 0601 telefonon, vagy a szocintezmeny@csabacsud.hu email címen. Aki nem jelez vissza, annak az iskolában korábban leadott, és eddig biztosított formában nyújtjuk az étkezést és várjuk ételhordóval a napköziotthonos konyhán.
Csabacsűd 2020.05.28.

Gilanné Radványi Rózsa intézményvezető

Posted in Egyéb | Leave a comment

Tájékoztatás beiratkozásról

Tisztelt Szülők!

beiskolázás második szakaszában 2020. április 28. és 2020. május 15. között a szülők elektronikus úton vagy személyes ügyintézés keretében erősíthetik meg gyermekük beiratkozási szándékát a körzetes iskolába, vagy kérhetik felvételét egy másik körzetes általános iskolába.

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskolában a beiratkozással kapcsolatban a személyes ügyintézési rend a következőképpen alakul:

2020. április 28. és május 15-e között lesz lehetőség a beiratkozás megerősítésére, melyet online vagy személyesen lehet megtenni.

Az online megerősítéshez telefonos segítséget biztosítunk. Kérdés esetén kérem, hogy Pljesovszki Mihály intézményvezető-helyettest keressék munkanapokon, munkaidőben a 06-30-284-4024-es telefonszámon.

Amennyiben személyesen, az intézményben szeretné intézni a beiratkozással kapcsolatos teendőket, úgy arra is van lehetőség, munkanapokon 8 és 16 óra között, de igény esetén 8 óra előtt és 16 óra után is fogadunk szülőket. A személyes ügyintézésre csak előre kiadott időpontra lehet az intézménybe érkezni. A 06-30-284-4024-es telefonszámon van lehetőség időpontot egyeztetni.

Tájékoztatom Önöket, hogy a személyes ügyintézés lebonyolításakor a kötelező járványügyi óvintézkedéseket fokozottan betartjuk és az az intézménybe érkezőknek is kötelező érvényű.

Csabacsűd, 2020. április 22.

 Tisztelettel

 Sutyinszky Zoltán

 intézményvezető

Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskola

Posted in Egyéb | Leave a comment

Általános iskolai beiratkozás_Szülői tájékoztató

A tájékoztató levél itt tekinthető meg:

Posted in Egyéb | Leave a comment

Tájékoztatás gyermek- és tanuló felügyelet biztosításáról

A koronavírus-járványra tekintettel a Kormány 1102/2020. (III.14.) számú Korm. határozatával döntött tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről. A Korm. határozat 1. d) pontja értemében 2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben, a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó iskolák esetében a területileg illetékes tankerületi központ munkanapokon megszervezi a gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét.

Ezúton tájékoztatom, hogy a Békéscsabai Tankerületi Központ gyermek-és tanuló felügyelet ellátására kijelölte az intézményünket is. A tankerületi központ a kijelölt intézmények listáját és azok elérhetőségét a szülők tájékoztatásának céljából a honlapján (http://kk.gov.hu/tajekoztatas-a-bekescsabai-tankeruleti-kozpont-illetekessegi-teruleten-gyermekfelugyeletet-biztosito-intezmenyekrol) közzétette.

Intézményünkben a gyermek- és tanuló felügyelet az alábbiak szerint igényelhető:

- A felügyeletet kérő szülő írásos kérelemmel fordulhat az intézményvezető felé, mely kérelemnek tartalmaznia szükséges a szülő/törvényes képviselő nevét, elérhetőségét, az érintett tanuló/tanulók nevét, osztályát.
- Kérjük megjelölni a felügyelet időtartamát, mely munkanapokon és mettől meddig kívánja igénybe venni a felügyeletet.
- A kérelemben kérjük az étkezési igényt is jelezni szíveskedjenek.
- A kérelmet dátumozva, aláírva kérjük eljuttatni az intézménybe, személyesen a postaládába helyezve, scannelt vagy lefotózott formában e-mailben a treftitkar@gmail.com e-mail címre.
- Változás esetén új kérelem beadása szükséges.

A gyermek- és tanuló felügyelet kiscsoportos formában szerveződik, a fokozott higiéniai előírások betartásával.

Tisztelettel kérjük a kedves szülőket, hogy indokolt esetben éljenek a fenti lehetőséggel!
A kiscsoportos felügyelet esetében is magasabb a fertőzésveszély, mintha otthon lenne a gyermek.

Csabacsűd, 2020. március 25.

Sutyinszky Zoltán
intézményvezető

Posted in Egyéb | Leave a comment

Tájékoztatás_étkezés

Kedves Szülők!

Kérjük, hogy az étkező gyerekek étkezés bejelentését, illetve lemondását a következő napra minden nap 12:00 óráig kérjük.
A következő héttől lehetőség szerint péntek 12:00 óráig kérnénk a következő hét étkezési igényeit.

Tisztelettel:
Sutyinszky Zoltán
intézményvezető

Posted in Egyéb | Leave a comment

Tájékoztatás a koronavírus helyzettel összefüggő intézkedésekről – tanulói felügyelet

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az iskolában lehetőség van munkanapokon 08:00 – 17:00 óra között a tanulók kiscsoportos felügyeletére.

Ezt a lehetőséget csak azon szülők számára ajánljuk fel, akiknek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához.

Felhívom a figyelmüket, hogy a kiscsoportos felügyelet esetében is magasabb a fertőzésveszély, mintha otthon lenne a gyermek.

Kérem azokat a szülőket, akik nem tudnak gondoskodni gyermekük napközbeni felügyeletéről, hogy 2020. március 16. 08:00 óráig jelezzenek a treftitkar@gmail.com e-mailen, vagy a 06-30-284-40-24-es telefonszámon.

Megértésüket és segítő együttműködésüket ezúton is köszönöm.

Csabacsűd, 2020. március 15.

Sutyinszky Zoltán
intézményvezető
Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskola

Posted in Egyéb | Leave a comment