Intézményi belső mérések – jó gyakorlat átvétele

Iskolánkban 2018. november 07-én a Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégiumból Laurinyeczné Trnyík Judit intézményvezető asszony és Béres Róza intézményvezető helyettes asszony tartott előadást az intézményükben működő belső mérésekről, és azok hatásáról.

A kondorosi iskolában lassan 6 éve foglalkoznak a kompetencia mérés eredményeinek javításával, mely „jó gyakorlatot” most a mi nevelőtestületünknek adták át.

 A kompetenciamérés kiértékelését követően az eredményeket áttekintve kiemelték azokat a területeket, amelyeken a tanulók többségénél hiányosságot, az átlaghoz képest lemaradást tapasztaltak. Ezeket a tapasztalatokat alapul véve kezdték a projekt tervezését, előkészítését, kidolgozását. Olyan tevékenységformákat, módszereket részesítenek előnyben, melyek előreláthatólag csökkentik a tanulók közötti szóródást oly módon, hogy a felzárkóztatást súlypontozzák.

Kidolgoztak egy 2-8. osztályt átfogó feladatsort szövegértés területen, mely segíti a tanulókat a mindennapi élethez szorosan kapcsolódó szituációkon keresztül fejleszteni az alapkompetenciájukat. A feladatsorok irodalmi, hétköznapi, ismeretterjesztő szövegek, melyek kiegészülnek további szövegértési feladatokkal. Nem csak a szövegértést, hanem a helyesírást is figyelembe veszik. Bemutatták az intézményükben elért eredményeket és az azokból levont következtetéseket.

Az intézményi belső mérések elősegítik azt, hogy az országos méréseken jobb eredmények születhessenek. Iskolánkban célunk és feladatunk is az, hogy tanulóink az országos méréseken jó eredményeket érjenek el. A jó gyakorlat átvételével bízunk abban, hogy évről évre javulni fognak a 6. és 8. évfolyamokon tanulók kompetenciamérés eredményei.

Képek

This entry was posted in Egyéb. Bookmark the permalink.