Tájékoztatás gyermek- és tanuló felügyelet biztosításáról

A koronavírus-járványra tekintettel a Kormány 1102/2020. (III.14.) számú Korm. határozatával döntött tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről. A Korm. határozat 1. d) pontja értemében 2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben, a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó iskolák esetében a területileg illetékes tankerületi központ munkanapokon megszervezi a gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét.

Ezúton tájékoztatom, hogy a Békéscsabai Tankerületi Központ gyermek-és tanuló felügyelet ellátására kijelölte az intézményünket is. A tankerületi központ a kijelölt intézmények listáját és azok elérhetőségét a szülők tájékoztatásának céljából a honlapján (http://kk.gov.hu/tajekoztatas-a-bekescsabai-tankeruleti-kozpont-illetekessegi-teruleten-gyermekfelugyeletet-biztosito-intezmenyekrol) közzétette.

Intézményünkben a gyermek- és tanuló felügyelet az alábbiak szerint igényelhető:

- A felügyeletet kérő szülő írásos kérelemmel fordulhat az intézményvezető felé, mely kérelemnek tartalmaznia szükséges a szülő/törvényes képviselő nevét, elérhetőségét, az érintett tanuló/tanulók nevét, osztályát.
- Kérjük megjelölni a felügyelet időtartamát, mely munkanapokon és mettől meddig kívánja igénybe venni a felügyeletet.
- A kérelemben kérjük az étkezési igényt is jelezni szíveskedjenek.
- A kérelmet dátumozva, aláírva kérjük eljuttatni az intézménybe, személyesen a postaládába helyezve, scannelt vagy lefotózott formában e-mailben a treftitkar@gmail.com e-mail címre.
- Változás esetén új kérelem beadása szükséges.

A gyermek- és tanuló felügyelet kiscsoportos formában szerveződik, a fokozott higiéniai előírások betartásával.

Tisztelettel kérjük a kedves szülőket, hogy indokolt esetben éljenek a fenti lehetőséggel!
A kiscsoportos felügyelet esetében is magasabb a fertőzésveszély, mintha otthon lenne a gyermek.

Csabacsűd, 2020. március 25.

Sutyinszky Zoltán
intézményvezető

This entry was posted in Egyéb. Bookmark the permalink.