Slovenský deň – Szlovák nap – 2021. december 11.

Intézményünkben több éve folyik nemzetiségi nyelvoktatás, melynek alapvető célkitűzése a szlovák nyelv és szlovák hagyományok ápolása. Célunk, hogy megismertessük tanulóinkkal mindazon értékeket, amelyeket a szlovákság képvisel, hiszen a település története elválaszthatatlan az ő múltjuktól.
Iskolánkban 2021. december 11-én Szlovák napot tartottunk. A rendezvényen Fábri Judit, a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézet Szarvasi régiójának vezető asszonya jelent meg. A rendezvény célja elmélyíteni a gyerekekben a szlovák nemzethez való kötődést, megismerni történelmét és megőrizni a kulturális értékeket. Idén osztályszinten került megrendezésre a nap. A gyerekeknek nem volt idejük unatkozni, hiszen sokféle program kötötte le a figyelmüket.
A programok között színezés, kézművesfoglalkozás, rejtvényfejtés, szlovák nyelvű énektanulás, tradicionális szlovák ételkészítés is volt. Zoli bácsi és Fábri Jutka néni közreműködésével az aulában tarkedli sütés zajlott.
Az aulában folyamatosan minden csoport külön fogyasztotta el az elkészült finomságot. A szlovák napunkon diák és pedagógus egyaránt jól érezte magát, a kitűzött céljainkat sikeresen teljesítettük. A Szlovák nap, mint nemzetiségi projektnap beépítésre került az intézmény Helyi tantervébe. A szlovák népismeret tantárgyat felmenő rendszerben integrálva oktatjuk a szlovák nyelv és irodalom tantárgy részeként továbbá az ismereteket projektnap keretében is közvetítjük diákjainknak.
Rendezvényünket a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány támogatásával valósítottuk meg.

képek

This entry was posted in Egyéb. Bookmark the permalink.