IV. Szlovák népismereti hagyományaink nyomán

2022. július 11-15. között a Csabacsűdi Trefort Ágoston Iskola 15 tanulója és 2 fő szlovák nemzetiségi nyelvet oktató pedagógusa Répáshutára utazott, a NTAB-KP-1-2022/1-000130 nemzetiségi pályázati kiírás keretében, a tőlünk távolabb élő szlovák hagyományok megismerése céljából.

Közös kulturális délutánon vettünk részt a répáshutai népdalkör meglátogatásával, ahol szlovák népdalokat énekeltünk és citeráztunk, közösen énekeltük az ismert szlovák népdalokat. Megfigyeltük a tájra jellemző kiejtést. Felkerestük a szlovák tájházat, ahol összehasonlításokat tettünk a helyi és az ott kiállított tárgyak felismerésével, azok szlovákul történő megnevezésével. Megismerkedtünk Répáshuta építészetével, vallási épületeivel, a helyi falvak sajátosságaival. Betekintettünk az ősi mesterségekbe, láthattunk favágást és beszélgettünk a fenntarthatóság, a környezetmegóvás fontosságáról. Az erdő életterének megfigyelésével állatokat és növényeket csodálhattunk meg madárhangokat keresve. Láthattuk a természet építő és romboló hatásait. Lillafüredi kirándulásunk a természetes vizeink megóvására hívta föl a figyelmet. A szerzett ismereteinket a szálláson és az utazások során beszéltük meg, ahol a szlovák nyelven is összegeztük a látottakat.

A tábor minden résztvevő számára sok új élményt, ismeretet hozott, melyet a szlovák és magyar nyelvi tanórák alkalmával is fel tudnak használni a tanulók. A szlovák nyelv tanórán kívüli megtapasztalása, gyakorlása, a szlovák nyelvvizsgára készülők számára hasznos nyelvgyakorlat lett.

Köszönjük a gyerekek aktivitását és a szülők támogatását a tábor sikeres megvalósításához.

Emese néni

Képek

This entry was posted in Egyéb. Bookmark the permalink.