Ballagás és Tanévzáró ünnepség a Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskolában

2018. június 16-án reggel iskolánk ünnepi díszbe öltözve várta diákjait, pedagógusait és a vendégeket, ugyanis ekkor tartottuk ballagási és tanévzáró ünnepélyünket. A hosszú csengőszó után végzős diákjaink kivonultak az udvarra, ahol a hetedikesek tarisznyát akasztottak a nyakukba útravalóul, majd a 4. osztály, mint testvérosztály tanulói egy-egy szál virágot adtak át nekik. Elbúcsúztak egymástól a diákok, majd a nyolcadikosok az osztálytermeket végigjárva köszöntek el szeretett iskolájuktól. Ekkor tudatosult bennük, hogy életüknek egy kedves korszaka lezárul.

Az iskolából mindenki átvonult a Csabacsűdi Eötvös József Művelődési Házba. A nyolcadikosok elfoglalták helyüket a színpadon, majd színvonalas műsorral búcsúztak tanáraiktól, diáktársaiktól és egymástól. Köszönetet mondtak mindazoknak, akik segítették, tanították, támogatták őket eddigi útjuk során. Ezután átadták iskolánk zászlaját a hetedik osztályosoknak, majd rákötötték az emlékszalagot.

A végzősök búcsúzása után Molnár József, Csabacsűd Nagyközség polgármestere mondta el ünnepi beszédét. Sutyinszky Zoltán intézményvezető az iskola nevében elköszönt a diákoktól, és útravalóul egy kis könyvvel ajándékozta meg őket.

A tanévzáró ünnepség Nagy Ramira és Somogyi Tamás Bence 1. osztályos tanulók szavalatával kezdődött.

A tanév során történt eseményekről Sutyinszky Zoltán, intézményünk vezetője tartott rövid beszámolót. Felsorolta azokat az eseményeket, amik nagy jelentőséggel bírtak iskolánk életében. Tanulóink számos települési rendezvényen is részt vettek, mint például a Kukorica nap, Adventi gyertyagyújtások, illetve egyéb megemlékezések. Ezen kívül megemlítette az iskolánk által szervezett farsangot és futógálát, melyek nagyon jó hangulatban teltek el.

Kiemelte intézményünk citera csoportjának tagjait, akik a tanév során nagyon sok fellépésen mutatták meg tudásukat. Sportesemények terén is nagyon aktív évet zárt iskolánk. Mezei futóversenyen vettünk részt, atlétika versenyeken voltunk jelen.

Mint minden tanév végén, a nevelőtestület most is döntött arról, kik azok a tanulók, akik egész éves munkájukért elismerésben, dicséretben részesülnek.

A jutalmak átvétele után Rácz Tímea 8. osztályos tanuló egy szlovák verssel búcsúzott az iskolától.

Egész éves munkájáért igazgatói, osztályfőnöki dicséreteket, könyv és oklevél jutalmakat is kapott sok kisdiák, melyeket az osztályfőnökök a tantermekben adtak át.

A tanév végén hagyományosan azoknak a szülőknek is köszönetet mondunk, akik az eltelt nyolc év során sokat tettek iskolánkért, idén Kiszelné Arnoczki Szilvia, Jansik Jánosné, Kusnyarné Stefancsik Zsuzsanna és a Kusnyar család, Rácz Csaba és felesége valamint Mrsánné Lestyan Mária vehette át ajándékát sok éves önzetlen munkájáért Sutyinszky Zoltán igazgató úrtól.

Az intézmény vezetése és a Szülők a Csabacsűdi Gyermekekért Egyesület közösen pedagógus díjat alapított. Az elismerést az a pedagógus, vagy pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazott veheti át, aki kiemelkedően, példaértékűen tevékenykedik diákjaink előrehaladásáért, az iskola értékeinek megőrzéséért. Az eddigi díjazottak: Surina Györgyné, Somogyváriné Hunya Anna, Nagy-Szklenár Zsuzsanna, Hajdú Mihályné, Pljesovszki Mihály, és Pekárné Bakulya Tünde. Az idei díjazott Zima Éva lett.

2018. június 14. valóban az utolsó tanítási napot jelentette két kollégánk számára is. Hajdú Mihályné, Erzsike néni valamint Surina Györgyné Erzsike néni befejezik tanítói pályafutásukat, nyugdíjba vonulnak.

Surina Györgyné Erzsike néni 1978 augusztusában Hunyán kezdte pedagógus munkáját. A következő tanévben került Csabacsűdre, egész pontosan, a hozzá tartozó nagyrátai iskolába, ahol 3 évig végezte feladatait. 1982 szeptemberétől tanított itt a Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskolában. Ez idő alatt a tanítói tevékenységen kívül igazgatóhelyettesként és igazgatóként is kivette részét a munkából.

Hajdú Mihályné Erzsike néni 1982. november 5-től dolgozik intézményünkben, ezt megelőzően konduktorként végezte munkáját.  A több mint 36 év alatt a 3-4. évfolyamosok tanításán kívül számtalan tevékenységből vette ki a részét. Az utóbbi időben Erzsike néni neve összeforrt a diákönkormányzattal és a futógálával.

Az intézmény vezetősége, nevelőtestülete és minden dolgozója nevében köszönjük áldozatos munkájukat és kívánunk egészséges, boldog, hosszú nyugdíjas éveket!

A tanévzáró végén Kasnyik Vanda harmadik, és Fejes Alexnegyedik osztályos tanulók szavalatát hallhattuk, majd a Szózat elhangzása után az iskolazászlót és a ballagó nyolcadikosokat követve mindenki kivonult az épület elé, ahol a végzősök szélnek eresztették az őket jelképező léggömböket.

Befejezésül minden tanuló megkapta egész éves munkájának eredményét, a bizonyítványt!

Képek:

This entry was posted in Egyéb. Bookmark the permalink.