Tanév végi elismerésben, dicséretben részesültek diákjaink

Mint minden tanév végén, a Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskolában a nevelőtestület most is döntött arról, kik azok a tanulók, akik egész éves munkájukért elismerésben, dicséretben részesülnek.

A tantestület elismerő oklevelet adományozott:

Kusnyar Zsuzsanna, 8. osztályos diáknak, aki 2010-2018 között kiemelkedő sportteljesítményével, jó tanulmányi eredményével, szorgalmával és közösségi munkájával mutatott példát társainak.

Nagy Vanda, szintén 8. évfolyamos tanulónak, aki 2010-2018 között kiemelkedő tanulmányi eredményével, szorgalmával és közösségi munkájával mutatott példát társainak.

Rácz Tímea, végzős diáknak, aki 2010-2018 között példamutató magatartásával, szorgalmával, jó tanulmányi eredményével, közösségi munkájával mutatott példát társainak

Szabó Zoltán, végzős tanulónak, aki 2010-2018 között jó tanulmányi eredményével, szlovák nyelvből sikeres középfokú szóbeli nyelvvizsga megszerzésével mutatott példát társainak.

A 2017/2018-as tanévben tanúsított egész éves munkája alapján nevelőtestületi dicséretben részesült és könyvjutalmat kapott:

Az 6. osztály tanulói közül:

Balatoni Bettina kiválótanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, kiemelkedő szorgalmáért.

Bálint Karina Kinga és Komáromi Réka– kiemelkedő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, kiemelkedő szorgalmáért.

Skorka Nóra – kiemelkedő tanulmányi eredményéért és szorgalmáért.

Nagy Dorina – példamutató magatartásáért, kiemelkedő szorgalmáért.

Az 5. osztály tanulói közül:

Szabó Alexa -kiemelkedő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és kiemelkedő szorgalmáért.

Fügedi Gréta és Komár Gergő - példamutató magatartásáért és kiemelkedő szorgalmáért.

Szenkó Szandra Klaudia- kiemelkedő szorgalmáért.

A 4. osztály tanulói közül:

Fejes Alex – kiemelkedő tanulmányi eredményéért.

Kársai Flóra és Tüsér Elizabet – példamutató magatartásáért.

A 3. osztály tanulói közül:

Kasnyik Vanda - kiváló tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és kiemelkedő szorgalmáért.

Bobvos Alexandra Ágnes, Mizik Tamara Vanda, Pavlovics Zoé és Szenkó Enikő  - kiemelkedő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért.

Viszkok Bernadett Robinetta - kiemelkedő tanulmányi eredményéért.

A 2. osztály tanulói közül:

Kiszel Adrienn – kiváló tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és kiemelkedő szorgalmáért.

Iványi Bence és Tüsér Zita – kiváló tanulmányi eredményéért.

Csillik Mónika és Hanó Krisztofer – kiemelkedő tanulmányi eredményéért és kiemelkedő szorgalmáért.

Gazsó Laura – kiemelkedő tanulmányi eredményéért.

Lestyan Lara – példamutató magatartásáért és kiemelkedő szorgalmáért.

Az 1. osztály tanulói közül:

Csapó Szilárd Noel, Nagy Ramira, Somogyi Tamás Bence és Várkonyi Viktor Zsolt–kiváló tanulmányi eredményéért.

Ambrus Izabella Maja, Birghoffer Kinga, Várkonyi Vanda Vivien – kiemelkedő tanulmányi eredményéért.

 

A 2017/2018-as tanévben végzett tanulmányi munkája, közösségi tevékenysége alapján oklevél és könyv elismerésben részesül:

a 7. osztályból

Szakács Kamilla és Zelenák Liza – jó tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért.

Varga Tamás – az országos szlovák vers és prózamondó versenyen és sportversenyeken elért eredményeiért.

a 6. osztályból

Beregszászi Ticián – a sportversenyeken elért eredményeiért.

az 5. osztályból

Balogh Alexandra Mária – jó tanulmányi eredményéért.

Iskolánk volt tanítója, Iványi Gergelyné, Ilike néni már hagyományosan jutalomban részesít negyedik osztályos diákokat a tanévzáró ünnepségen.

Ebben a tanévben Kársai Flóra – példamutató magatartása és szorgalmas tanulmányi munkája mellett a területi versenyeken elért eredményeivel több tanéven át iskolánk hírnevét öregbítette – vehette át a jutalmat.

Iskolánk nemzetiségi nyelvet oktató intézmény is. A tanulók több éve napi szinten tanulják a szlovák nyelvet. Ez nagy örömére szolgál a helyi szlovák közösségnek is, minden évben jutalmazzák az e területen jeleskedő diákokat.

A tanévben 4 nyolcadikos tanuló készült nagy szorgalommal a középfokú szlovák nyelvvizsgára. Kusnyar Zsuzsanna, Nagy Vanda, Rácz Tímea és Szabó Zoltán több éves, kitartó munkájáért vehetett át könyvjutalmat Válkovszki Mihálytól, a Csabacsűdi Szlovák Önkormányzat elnökétől.

Nagy Dorina 6. osztályos és Tüsér Elizabet 4. osztályos tanulók ének és citerajátékukkal elért eredményeikért vehették át jutalmukat.

Iskolánkból két tanuló szlovákiai táborozáson vehet részt az Országos Szlovák Önkormányzat jóvoltából. Mindketten a szlovák nyelvhez kötődő tantárgyakból nyújtott kiemelkedő teljesítményük jutalmául a Magas Tátrába utazhatnak el 2018. július 24-29 között. A két kiválasztott diák: Balatoni Bettina és Bálint Karina a 6. osztályból.

Az Országos Szlovák Önkormányzat Szlovák Közművelődési Központ szervezésében megvalósuló cseretáborba utazik 2018. június 18-22. között Mátraszentimrére, Gyulai Henrietta, Zelenák Liza, Gombár Viktor és Sztraka Martin hetedik osztályos tanulók.

Két tanuló képviselheti iskolánkat Kardoson szlovák hagyományőrző táborban, 2018. július 15. és július 20. között, melyet a Békés Megyei Szlovák Önkormányzat szervez. A táborban Liska Letícia és Furár Luca 6. osztályos tanulók vehetnek részt.

3 citerás aBékés Megyei Szlovák Önkormányzat támogatásával részt vehet aVI. Nemzetközi Citera és Népzenei táborban a romániai Kisiratoson, augusztus elején. Ők: Komáromi Réka és Nagy Dorina a 6. osztályból, valamint a negyedikes Tüsér Elizabet.

Gratulálunk nekik, és további hasonló eredményeket kívánunk!

This entry was posted in Egyéb. Bookmark the permalink.