Ballagás és tanévzáró ünnepség a Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskolában

A Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskola 2019. június 15-én rendezte meg ballagását és tanévzáróját.
A ballagási ünnepség az iskola udvarán kezdődött, ahol a végzős tanulók megkapták ballagó tarisznyájukat a hetedikesektől, valamin testvérosztályuktól a virágot. Ezután a nyolcadik osztályos diákok végigjárták a számukra kedves osztálytermeket, majd az Eötvös József Művelődési Házban folytatódó ünnepségen elbúcsúztak nevelőiktől, iskolatársaiktól. Köszöntő beszédet mondott Sutyinszky Zoltán, az intézmény igazgatója és Molnár József, Csabacsűd polgármestere.
A ballagó nyolcadikosok színes műsorban elevenítették fel az elmúlt 8 év emlékeit. Zárásként Follow the Flow – Nem tudja senki című dalát énekelték el, ami könnyeket csalt a jelenlévők szemébe.
Mint minden tanév végén, a nevelőtestület most is döntött arról, hogy kik azok a tanulók, akik több éves munkájukért dicséretben részesültek. Ennek értelmében a tantestület elismerő oklevelet adományozott Szakács Kamilla Boglárka, Varga Tamás és Zelenák Liza 8. évfolyamos tanulóknak, az iskolavégzős diákjainak, akik 2011-2019. között jó tanulmányi eredményükkel, kiemelkedő szorgalmukkal, valamint közösségi munkájukkal mutattak példát társaiknak.
Ezután került sor a tanév értékelésére, a dicséretek, oklevelek, jutalomkönyvek átadására.

Iványi Gergelyné nyugdíjas tanító 8. alkalommal jutalmazott 4. osztályos tanulót, aki  példamutató magatartása és kiemelkedő tanulmányi munkája mellett a területi versenyeken elért eredményeivel több tanéven át iskolánk hírnevét öregbítette. Idén Kasnyik Vanda érdemelte ki az elismerést.

A Szülők a Csabacsűdi Gyermekekért Egyesület és a Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskola által alapított pedagógus elismerést az idei évben Hruskáné Hajdú Emese vehette át.
Végezetül minden tanuló átvehette az osztálytermében a jól megérdemelt bizonyítványát. Ezzel a 2018/2019-es tanév szorgalmi időszaka lezárult.
A tantestület nevében kívánunk minden diáknak kellemes nyári szünetet és jó pihenést!

képek

This entry was posted in Egyéb. Bookmark the permalink.